AhabanzaUrukundo

Amabanga arindwi yatuma ubwiza bwawe nk’umugore budata agaciro imbere y’umugabo mubana

Mu buzima bw’abashakanye ukunda gusanga havuka ikibazo kitorohera impande zombi. Aha usanga bamwe bibaza impamvu nyuma y’igihe gitoya havuka ibibazo by’ubwiza .

Aha usanga abagore aribo bakunda kubigwamo cyane cyane ko aribo usanga ubwiza bwabo buta agaciro imbere y’uwo bashakanye. Twifashishije urubuga rwa aufeminin.com, twabashije kubabonera amabanga arindwi yatuma umugabo wawe akomeza kukubona nk’umwamikazi niyo mwaba musazanye.

Ibanga rya 1

Mu gihe ugiye mu buriri zirikana cyane umwenda ugiye kurarana. Kwita ku myambaro urarana ni ikintu kingenzi cyane kuko abagabo bita cyane ku isuku byagera ku suku yawe nk’umugore we bikaba ibindi. Wirengagije ibyo wiriwemo, mbere yo kwinjira mu buriri menya ko usukuye bihagije kandi ko uryoheye ijisho.

Ibanga rya 2

Bugicya witegereza ko izuba rirenga ngo ubone kujya muri douche gukaraba. Wirindira ko umugabo wawe abyuka ngo ubone gukarabA. Igihe ubona azindutse agushaka, ihutire gukaraba.

Wibitekerezaho cyane ngo uvuge ngo wenda wabona ntafite umwuka mubi mu kanwa….Bizaryohera mugabo wawe kuzana agakonje ukuye mu mazi uza kumupfumbata.

Ibanga rya 3

Haranira guhora useka. Inseko ni ingenzi cyane ku mugore. Umugore udaseka aba ari ikibazo ku mugabo we kandi ubwiza bwe bugabanywa no kwijima mu maso. Kumenya gusekera umugabo bimurinda no kurangarira abandi bagore kuko inseko y’umugore yigarurira umugabo vuba gashoboka.

Ibanga rya 4

Kumenya ko umugabo abangamirwa no kumenya akantu kose kakubaheyeho. Ni byiza kumutetera no kumutakira ariko bihinduka ibibazo cyane cyane iyo utangiye gusa nk’ukabya ububabare cyane cyane mu gihe cy’imihango ni ukwirinda cyane kumwereka ko ukabya uburibwe.

Ibanga rya 5

Haranira iteka guhora witeguye. Abagabo benshi ntibihanganira ko ashobora kuza agusanga ukamwereka rwose ko utiteguye kumwakira. Umugabo ntiyihanganira kumugora cyane cyane cyane ku ngingo yo gutera akabariro. Niba buri gihe umugora mbere yo kumwemerera ashobora kuzahaga kukwinginga.

Haranira guhora uteye ubusambo kandi wirinde ko umugabo abona ibikuvaho bidasukuye. Urugero: si byiza kujya mu musarani ufunguye umuryango cyane cyane bikunze kuba ku bafite imisarani yo munzu Ni ingenzi rwose kuzirikana ko niba urimo wiyogosha mu myanya y’ibanga Atari ngombwa ngo wiyogoshere aho umugabo wawe ari kandi haranira kujya kujugunya ibyo wiyogoshe kure.

Irinde ko umugabo mubana yahura na “cotex” wakoresheje si byiza kuyikuramo ngo uyishire aho areba cyangwa ngo uyirekere mu nzu.

Ibanga rya 6

Amafaranga ashobora gutera ibibazo hagati y’abashakanye iyo adakoreshwa neza. Mu mitwe y’abagabo benshi bumva ko abagore bakunda gupfusha ubusa.

Haranira kwereka umugabo wawe ko ufite itandukaniro kandi si ngombwa kumubwira utuntu twose waguze cyane cyane iyo atabifata nabi dore ko wabyifashisha ushaka kumukorera surprise.

Ibanga rya 7

Impumuro yawe ifite agaciro kanini mu rukundo umugabo wawe yakugirira. Nubwo ibyuya byatuma ugira impumuro itari nziza, haranira kuyirwanya. Shaka imibavu ihumura kuko nubwo umugabo yaba adakunda kuyikugurira ntibivuga ko yanga kukumva uyihumura.

Irinde icyuya kuko nubwo abagore bamwe bihanganira ibyuya abagabo benshi ntibihanganira umugore uri kubira ibyuya.

Isuku ni ibanga rikomeye rishobora gutuma umugabo wawe akwizirikaho kuko mu bintu abagabo batazi cyane ari isuku bityo wowe zirikana isuku cyane bishobora guhindura byinshi ku buryo umugabo wawe yagukundaga.

Athanase Munyarugendo/imboni.rw

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close