AhabanzaUmuryango

Uko wafasha umwana akareka kurya inzara.

Kurya inzara ni ikibazo gikunda kwibasira abana bikaba byitwa mu cyongereza onychophagia. Akenshi biterwa n’ikibazo mu marangamutima y’umwana cyane cyane kuba yumva adatuje muri we, kutigirira ikizere cyangwa se umwana uri ukomeza ibintu byose mu marangamutima ye (sensitive ). Dore rero ibyo wakora ugafasha umwana :

  • Menya aho bituruka : Ni byiza kumenya igitera umwana kurya inzara kugira ngo umenye uko umufasha. Niba afite ikibazo ku ishuri ukavugana na mwarimu uko yamufasha niba ari mu rugo ukamenya uko uhindura ibintu bimwe na bimwe.
  • Mufashe kureka ingeso : Nubwo rero waba wamaze gucyemura igitera umwana kurya inzara, hari igihe aba yafashe akamenyero ko kuzirya. Ni byiza rero noneho kumufasha kureka iyo ngeso umuha ibyo gukora byinshi, nka sport, imikino akoresha intoki cyangwa uturimo tw’abana two mu rugo ntagire umwanya munini wo kwigunga.
  • Reka umwana nawe abyiyemeze : Biganirize umwana nawe yumve ko afite uruhare mu kubireka kandi abyemere ntibibe ku itegeko.
  • Muhembe : Ikindi wakora ni ukumuteganiriza igihembo mu gihe azaba yarekeye aho kurya inzara. Ukamuha igihembo nka buri cyumweru kugira ngo bitere umwana imbaraga.
  • Musigire ikintu ku nzara : Mu gihe umwana yiyemeje kureka kuzirya wamusigiraho ikintu gituma mu gihe yibeshye akazishyira mu kanwa yumva icyo kintu agahita abireka. Mbese bikamwibutsa. Wamusigira verni, cyangwa se ikindi kintu kirura arko kitamutera ikibazo mu gihe agishyize mu kanywa.

Hifashishijwe igitabo cyitwa “For raising Your child”
Photo : google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close