AhabanzaUmuryango

Ibisobanuro by’uko twifata iyo turi kuganira.

Uko twifata iyo tuganira bitanga ubutumwa kurenza amagambo tuvuga. Ubushakashatsi bwereka na ko amagambo agize 7% y’ubutumwa dutanga, ijwi rikoreshejwe 38%, uko mu maso tumeze bigatanga 55%.

By’umwihariko dore ubutumwa utanga iyo umubiri wawe wifashe gutya mu gihe uri mu kiganiro :

  • iyo intugu zireba hasi : byerekana ko nta ntege ufite,
  • – kwicara mu ntebe wegamye cyane byerekana ko udashaka kumva uri kuvuga,
  • – gufata mu mutwe byerekana ko ibintu byakurenze,
  • – kuzamura intugu byerekana ko ibyo uri kumva utabizi utanabyitayeho,
  • – kwicara utanyeganyega na gato byerekana ko ufite umujinya,
  • – gufatira amaboko imbere ibyo benshi bita kwifata neza byerekana ko witeguye guhangana.
  • – Kuvugisha umuntu hagati harimo umwanya munini byerekana ko utemeranya n’ibyo ari kuvuga. By’umwihariko ku bashakanye iyo guhuza no gukundana bihari abantu baregerana iyo bari kuganira.
  • – Kwambara ni ingenzi nabyo iyo upfa kwambara ibyo ubonye utabyitayeho byerekana ko utigirira icyizere.
  • – Ibyo uvuga : iyo uvuga usa nk’ukina byerekana ubucuti, iyo usetsa abantu byerekana ibyishimo iyo unegurana (critique) byerekana uburakari.

Umuntu rero iyo ari kumva uvuga abasha kumenya amarangamutima ari muri wowe bitewe n’uko wifashe. Ashobora kumenya ko ufite urukundo, ko wihebye, ko ubabaye, ko umwumva, ko utamushaka n’ibindi.

Nubwo uko twifata bifite ubutumwa ariko ni ngombwa no gukoresha amagambo neza kugira ngo ubutumwa bugere ku bwumva bwuzuye adacyecyeranya.
Hifashishijwe igitabo Vivez communiquez.

Photo : google

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close